Oslo Frimerke- og Myntauksjoner AS

Internasjonal auksjon nr 1, 28. og 29. september 2022

Stor etterspørsel etter mynter

12 skilling 1862, selges på auksjon nr 1

Vi søker alt av bedre utenlandske frimerker

Kommer på auksjon nr 2

Auksjon nr 2 skal vi prøve å avholde i desember, og innleveringer tar vi i mot til utgangen av september 2022

Internasjonal auksjon nr 1 finner du her:

http://www.auksjonarius.no

Tekst til boks